วันพุธที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

เรื่องท่าการบริหารร่างกาย
     ในการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬา ถ้าจะให้ได้ผลดี ผู้เล่นจำเป็นจะต้องรู้จักการบริหาร
ร่างกายก่อนและหลังการออกกำลังกาย หรือเล่นกีฬา เพื่อเป็นการกระตุ้นให้กล้ามเนื้อ เอ็น
และข้อต่อของร่างกายเตรียมพร้อมที่จะออกกำลังกาย เพิ่มจากสภาวะปกติ เพื่อป้องกัน
การบาดเจ็บ อันอาจจะเกิดขึ้นในขณะที่กล้ามเนื้อ เอ็น และข้อต่อยึด หรือหดตัวอย่างรวดเร็ว
การบริหารร่างกายในแต่ละครั้ง ควรประกอบไปด้วยการบริหารส่วนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
     - ร่างกายส่วนบน ได้แก่ คอ แขน ไหล่ และหลังส่วนบน
     - ร่างกายส่วนกลางหรือลำตัว ได้แก่ ท้อง หลังและสะโพก
     - ร่างกายส่วนล่าง ได้แก่ ขา และเท้า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น