วันพุธที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

เรื่องท่าการบริหารร่างกาย


ท่าที่ ๑ 
วิ่งเหยาะ ๆรอบสนาม(เสริมความแข็งแรงและความอดทนทั่วไป)

ท่าที่ ๒ 
กระโดดปรบมือเหนือศีรษะ (สร้างความแข็งแรงและ ความอดทนทั่วไป)


ท่าที่ ๓ 
ก้ม - เงยศีรษะ(บริหารคอ)

ท่าที่ ๔
หมุนแขนไปด้านหน้า และหลังเป็นวงกลม (บริหารข้อต่อหัวไหล่)

ท่าที่ ๕
ดึงเข่าทีละข้างเข้าชิดอก(บริหารข้อเข่า และขา)


ท่าที่ ๖
ก้มตัวแตะพื้นขาเหยียดตึง(ความอ่อนตัว)


ท่าที่๗
มือประสานท้ายทอย บิดตัว สลับซ้าย ขวา(บริหารเอว และลำตัว)


ท่าที๘
นอนหงายยกศีรษะขึ้นมาดูปลายเท้า (บริหารคอ)

ท่าที๙
วิดพื้น (สร้างความแข็งแรงให้ข้อมือ แขน และไหล่)


ท่าที๑๐
นอนคว่ำ ยกลำตัวท่อนบนและขาพ้นจากพื้น (บริหารหลัง)

  
ท่าที๑๑
นั่งยองๆมือประสานท้ายทอย กระโดดสลับปลายเท้าซ้ายขวา


ท่าที๑๒

นั่งขาเหยียดตรงแยกขาทั้ง๒ออกก้มตัวและบิดลำตัวใช้ปลายนิ้วมือขวาแตะปลายเท้าซ้ายทำสลับซ้าย และขวา


ท่าที๑๓
ลุกนั่ง เข่างอ ๔๕ องศา (บริหารกล้ามเนื้อท้อง)

ท่าที๑๔
ลุกนั่งขาราบ ศอกแตะเข่า (บริหารกล้ามเนื้อท้อง)

ท่าที๑๕
ยืนย่อบนปลายเท้า เหยียดแขนทั้งสองไปข้างหน้า (บริหารข้อเท้า และฝึกการทรงตัว)


ท่าที๑๖

บิดขาไขว้ข้ามมาแตะปลายนิ้วมือ (บริหารข้อสะโพกและโคนขา)

ท่าที๑๗
นอนตะแคงข้าง
ยกขาขึ้นลง ทีละข้าง (บริหารสะโพกและโคนขา)

ท่าที๑๘
นอนหงายยกขาขึ้นลงทีละข้าง (บริหารโคนขา)

ท่าที๑๙
นอนหงายราบกับพื้น แขน เหยียดเหนือศีรษะ ยกลำตัว และเท้าขึ้น เหวี่ยงแขน และเท้า แตะกัน (ตัวV)


ท่าที๒๐
 คว่ำตัวมือเท้าพื้น แขนตึง ขาเหยียดตรง ดึงเท้าทั้งสองเข้ามาชิดลำตัว แล้วเหยียดขาทั้งสองออกไปใหม่ ทำสลับกัน


ท่าที๒๑
นั่งเหยียดปลายเท้า ก้มลำตัวไปข้างหน้าใช้มือจับข้อเท้า (ความอ่อนตัว)


ท่าที๒๒
ยืนหันหน้าหากัน ใช้มือจับไหลซึ่งกันและกัน กดลำตัวของเพื่อนให้ลงต่ำ (บริหารลำตัว)


ท่าที๒๓
จับคู่หันหลังชนกัน จับข้อมือเพื่อนให้นอนราบทับหลังก้มตัวให้มาก (ความอ่อนตัว)


ท่าที๒๔
จับคู่เพื่อนยืนข้างเข้าหากัน ให้ยกแขนที่อยู่ด้านนอกขึ้นเหนือศีรษะ แขนด้านในจับมือกันไว้และออกแรงดึงจากแขนที่อยู่เหนือศีรษะ (บริหารไหล่)

ท่าที๒๕
จับคู่ยืนหันหน้าเข้าหากัน ต่างคนต่างยกเท้าซ้ายให้เพื่อนจับที่ข้อเท้าโดยทั้งคู่สปริงด้วยปลายเท้าขวา
พร้อม ๆ กัน (กำลังขา)


ท่าที๒๖
บริหารข้อมือและข้อเท้า

ท่าที๒๗
แขนเหยียดตึงเหนือศีรษะพร้อมกับเอียงลำตัวด้านข้างซ้ายและขวา


ท่าที๒๘
ยืนไขว้ขาก้มแตะ

ท่าที๒๙
กระโดดตบใต้ขาสลับซ้ายขวา


ท่าที๓๐
ก้มแตะสลับปลายเท้า 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น